face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Místopisný popis rozsahem nevelkého, ale co do množství zajímavostí bohatého území mezi Malou Skálou, Frýdštejnem, Hodkovicemi nad Mohelkou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou v Libereckém kraji.
popopo.jpg
Chráněné území Vápenný vrch u Rydvaltic, které bylo vyhlášené v roce 1995 za účelem ochrany unikátního naleziště vápnomilných a teplomilných druhů rostlin. Řada z nich, včetně sasanky lesní, je samostatně chráněna zákonem … 49 z.č. 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Porušení zákona, které spočívá v trhání, vyrýpávání a přenosu rostlin z chráněného území, se trestá peněžitou pokutou do výše 5 000,- Kč. Pokuta se vztahuje i na fyzické osoby, které neprokážou předepsaným způsobem původ zvláště chráněné rostliny, ve svém vlastnictví ( … 87 z.č. 114/1992Sb).
O chráněné území pečuje od roku 1995 ZO ČSOP Rokyta. K ochraně naleziště sasanky lesní, ostřice jarní, bradáčku vejčitého, snědku Gussonova, aj. přispívají i ti, kteří se při jeho návštěvě drží zásady „Poznej a chraň“ a ponechávají rostliny v jejich přirozeném prostředí.

Text byl opsán z informační tabule na okraji chráněného území.

Poslední změny

  *** K O K A *** kopaninský kamelot *** aktuality *** události *** komentáře ***    
web: kopaninsky-hrbet.mistecko.cz
email: drpalik.mistecko@atlas.cz
autor: © Michal Vrbata
Všechna práva vyhrazena
1302100073.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one