face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Místopisný popis rozsahem nevelkého, ale co do množství zajímavostí bohatého území mezi Malou Skálou, Frýdštejnem, Hodkovicemi nad Mohelkou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou v Libereckém kraji.
popopo.jpg
Příroda a krajina

Faunu a flóru na Kopaninském hřbetu významně ovlivňuje několik faktorů. Jednak je to rozdílná nadmořská výška, protože rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem sledovaného území je více než 350 m, dále je to rozdíl mezi jižními a severními svahy hřbetu, na jižní straně je druhová pestrost, především botanická, významně jiná, vyšší než na straně severní a v neposlední řadě je důležitým faktorem také geologická pestrost daného území (kvádrové pískovce, malafyry, fylity, vápence…).
Velmi významný je však vliv člověka. Intenzivní hospodaření, těžba surovin, doprava, průmysl a výstavba obytných sídel zcela zásadně ovlivnili a ovlivňují přírodu a ráz krajiny.
Z historického hlediska lze dokázat hospodářskou činnost člověka v daném území již od 13. stoleti. Tehdy začíná odlesňování, přeměna krajiny v pole, louky a pastviny. Odlesnění dosáhlo svého vrcholu v druhé polovině 19. století, od té doby se podařilo zpět druhotně zalesnit takřka polovinu dnešní výměry lesů na Kopaninském hřbetu. Největší lesní komplex se nachází mezi Malou Skálou a Kopaninou, ve Vranském údolí, další rozsáhlejší lesy najdeme v údolí potoka Lísky, v údolí Mohelky pod Bienertovým kopcem, nebo Blanský (Pláňský) les u Rychnova.
Většinu lesů v dnešní době tvoří druhotné smrkové monokultury s ostrůvky bučin, na jižních svazích borové lesy s příměsí dubu, buku, nebo břízy. Smíšené, nebo listnaté lesy najdeme v blízkosti Pelíkovic, olšiny pak na prameništích a potočních nivách.
Intenzivní zemědělská činnost je v oblasti Kopaninského hřbetu v posledních desetiletích postupně omezována. Polní hospodářství zůstává jen okrajově v několika lokalitách (Kopanina – pole nad dalešickou silnicí, Košov – pole u pomníku R. Felgenhauera, Radoňovice – pás polí východně a západně nad obcí).
V poslední době vzrostl podstatně podíl luk a pastvin, na mnohých místech s volným chovem zvířat (krávy, ovce, koně, kozy).
Další činností pozměňující ráz krajiny kolem Kopaniny je těžba nerostných surovin. Nejvýznamnější je lom mezi Bezděčínem a Frýdštejnem, který v posledních desetiletích zcela odstranil jeden ze samostatných vrcholků v jižním předpolí samotného hřbetu. Bezděčínský lom (melafyr) je známým místem nálezů achátů a ametystů.
Nerostné suroviny byly těženy také v minulosti, u Radoňovic, Bezděčína, Frýdštejna a na Malé Skále pískovce, v Blanském lese čedič a cihlářská hlína, u Mukařova a Sněhova břidlice, staré kamenolomy (melafyr) najdeme také na Mandlové hoře u Frýdštejna, nebo v Černém lomu v Mordové rokli. Pro budoucnost je „rezervována“ lokalita mezi Radoňovicemi a Luhy se zásobami cihlářské hlíny.
Členitá východní část hřbetu
Členitá východní část hřbetu
Odlesněná hřebenová část
Odlesněná hřebenová část
Otevřená krajina nabízí spoustu výhledů
Otevřená krajina nabízí spoustu výhledů
U Pelíkovic krajinu brázdí řada bočních údolí
U Pelíkovic krajinu brázdí řada bočních údolí
Fauna
Na Kopaninském hřbetu se můžeme setkat s celou řadou živočichů, více méně obvyklých ve střední Evropě. Nebudu popisovat hmyzí říši už proto, že nejsem entomolog. Zmíním se pouze o jednom druhu. Tím je motýl modrásek bahenní (Maculinea teleius) chráněný v EVL (evropsky významná lokalita) Pelíkovice, na jižním okraji Blanského lesa, nad „starým koupalištěm“.
Jinak se na daném území nejčastěji potkáme s těmito živočichy (dle osobního pozorování): srnec obecný, veverka obecná, kuna lesní, liška obecná, zajíc polní, ježek západní, lasice kolčava, slepýš křehký, užovka obojková, zmije obecná, prase divoké, vzácně s jezevcem lesním, vyjímečně s jelenem lesním .
Z ptáků zmíním alespoň ty nejčastější: kos černý, skřivan polní, vrabec domácí, hýl obecný, sýkorka koňadra, drozd kvíčala, konipas bílý, špaček obecný, jiřička obecná, rorýs obecný, vrána obecná černá, straka obecná, sojka obecná, krkavec velký, hrdlička zahradní, kukačka obecná, strakapoud velký, žluna zelená, káně lesní, poštolka obecná, bažant obecný, volavka popelavá, kachna divoká a další.
1205190005up.jpg
Skokan hnědý
Skokan hnědý
Zmije obecná
Zmije obecná
1207120020up.jpg
DSCN5014up.jpg
DSCN5541up.jpg
Pastva konívd.jpg

Poslední změny

  *** K O K A *** kopaninský kamelot *** aktuality *** události *** komentáře ***    
web: kopaninsky-hrbet.mistecko.cz
email: drpalik.mistecko@atlas.cz
autor: © Michal Vrbata
Všechna práva vyhrazena
1302100073.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one