face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Místopisný popis rozsahem nevelkého, ale co do množství zajímavostí bohatého území mezi Malou Skálou, Frýdštejnem, Hodkovicemi nad Mohelkou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou v Libereckém kraji.
popopo.jpg
Pantheon byl vybudován také na hřebeni Vranovských skal
Pantheon byl vybudován také na hřebeni Vranovských skal
Pantheon
Jedinečný historický unikát z doby romantismu (1. polovina 19. století), který nemá ve střední Evropě obdoby, originální přírodní park protkaný chodníky a stezkami vedoucími mezi divokými skalami, hlubokými lesy i pobřežím podél řeky.

Vranov
Pozdně středověký hrad jmenovaný také jako Skály nad Jizerou nechal vybudovat na strmé skále Heník z Valdštejna (před r.1425). Byť byl jeho původní prostor do značné míry pozměněn romantickou úpravou Römischova pantheonu, lze dodnes vysledovat jeho pozůstatky. Oproti vžitým tradicím však jeho délka nedosahovala úctyhodných 400 metrů (údajně nejdelší hrad v Čechách), ale střízlivých 130 metrů, tato velikost odpovídá skutečnému významu hradu a tehdejším možnostem uživit zdejší posádku v málo úrodném pohraničí. Hrad byl opuštěn počátkem 16. století.

Malá Skála
Dnes malebné letovisko rozkládající se na obou březích řeky Jizery asi 8 km severně od Turnova v Libereckém kraji. Název Malá Skála (Kleinskal) byl původně pouze pro zámek, hospodářský dvůr, panský pivovar s hostincem. Teprve v roce 1953 došlo ke sloučení několika osad na obou březích řeky v jednu, pojmenovanou Malá Skála (místní části Labe, Malá Skála, Vranové I., Vranové II.). Dnes k OÚ Malá Skála spadají také vzdálenější vsi Bobov, Křížky, Mukařov, Sněhov, Záborčí.
Maloskalský (vrcholový) kříž
Maloskalský (vrcholový) kříž
Letohrádek ve tvaru kaple
Letohrádek ve tvaru kaple
Tadeas Haenke
Tadeas Haenke
Romantická brána vnějšího pantheonu
Romantická brána vnějšího pantheonu
Síň císařů, výtězů u Lipska 1813
Síň císařů, výtězů u Lipska 1813
Sarkofág císařovny Marie Theresie
Sarkofág císařovny Marie Theresie
Kerhero Quiberon
Kerhero Quiberon
Lesní hřbitov
Lesní hřbitov
Franz Zacharias Edler von Römisch
Nar. 12. prosince 1757 Nixdorf (Mikulášovice), zemř. – 6. listopadu 1832 Kleinskal (Malá Skála)
Byl to průmyslník, velkopodnikatel v textilním průmyslu. Dodávky textilu (výroba ponožek) pro Rakouskou armádu v době bojů proti Napoleonovi pro něho znamenaly značné zisky.
V roce 1802 koupil od hraběte F. V. Des Fours - Walderode panství Malá Skála za cenu 335 000 zlatých a 300 dukátů. Jako moderní a tvůrčí člověk se pustil dobudování nové zámecké zahrady, dal upravit přilehlý park a svůj zájem rozšířil do blízkého okolí zámku, zvláště na divoký skalnatý Vranovský hřeben, strmě se tyčící vysoko nad Jizerou, kde v prostorách někdejšího středověkého hradu Vranova a jeho blízkosti nechal vybudovat pantheon významným hrdinům české, německé i keltské historie, ale také bájným mytologickým hrdinům z dob prehistorických, jako i osobám dnes ve takřka neznámým. Vedle sebe tu můžeme vidět pomníky a památníky věnované panovníkům: Karel IV., Jiří z Poděbrad, Přemysl Otakar II., Vratislav II., Rudolf II. Habsburský Josef II., Marie Theresie ; vojevůdcům a válečníkům: Karel Filip Schwarzenberger, Evžen Savojský, Mikuláš Zrinský… ; umělcům: Shakespere, Denis, Cervantes… ; bájných postav: Libuše, Přemysl, Beneš, Záboj, Horymír… ; Römischovým součastníkům: např. Tadeas Haenke, Melker ruhe ; rodinným příslušníkům: např. manželka atd. Zvláštní význam dal autor pantheonu vítězům bitvy u Lipska, spojencům proti Napoleonovi vybudováním tzv. Síně císařů..
F. Z. Römisch získal 6. ledna 1823 za své zásluhy (po druhé žádosti) nejnižší šlechtický titul Edler von (šlechtic). Vedle známého pantheonu nechal budovat nové cesty, vysazovat nové sady, podporoval průmysl (Jablonec, Smržovka), na Malé Skále nechal postavit novou školu atd. Na svou dobu to byl jistě pokrokový a ctižádostivý člověk, z jehož odkazu toho na Malé Skále, i přes nepřízeň dalších majitelů panství a vandalskému chování některých návštěvníků v dobách tzv. budování socialismu, kdy byl areál volně přístupný, dodnes zůstalo mnoho zachováno. Jeho krajinářský vklad byl do značné části překryt v době nových vlastníků panství (Oppenheimerové) dílem evropsky významného zahradního umělce Eduarda Petzolda.
Malá Skála se zachováním díla F. Z. Römische a možnou obnovou parkové krajiny E. Petzolda může stát skutečnou perlou nejen Českého ráje.Romantismus*
Umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století. Základními kameny romantismu jsou cit, individualita (a individuální prožitek) a duše (zejména trýzněná duše). Romantismus vznikl jako reakce na monopol rozumu ve filozofii osvícenství, strohost antikou inspirovaného klasicismu. Výchozí podněty hledal v minulosti (hlavně ve středověku) a v exotických zemích.
Proti osvícenskému rozumu staví romantismus často (pro romantismus téměř vždy) iracionální cit, proti touze znát a poznat touhu prožít a zakusit, proti známému a jasnému mystérium a tajemství, proti racionalitě fantazii. Osvícenský optimismus pokroku vystřídalo zoufalství bezmoci a odhodlání k (rovněž marné) oběti. Tyto charakteristiky jsou typické zvláště pro romantické umění (výtvarné umění,hudba), ale i životní postoje.
Termín romantismus byl odvozen od slova román, tedy od označení literárního žánru, který v 18. století začal hojně obsahovat i psychologické (sentimentální román) či mystické (gotický román) prvky.
Definice romantismu: "Kdo praví romantismus, praví umění moderní, to jest intimita, duchovost, barva, touha o nekonečnu, vyjádřená všemi prostředky, jimiž mění vládne" - Charles Baudelaire


*Zdroj: Wikipedie
Otevřená encyklopedie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus
W. Shakspeare
W. Shakspeare
Vítězům u Aspern
Vítězům u Aspern
Eugen Saboi
Eugen Saboi
Römischův rodinný pomník
Römischův rodinný pomník
Přemysl Otakar II.
Přemysl Otakar II.
Maria Theresia (manželka Römischova)
Maria Theresia (manželka Römischova)
Romantické stezky vedoucí skalami
Romantické stezky vedoucí skalami

Poslední změny

  *** K O K A *** kopaninský kamelot *** aktuality *** události *** komentáře ***    
web: kopaninsky-hrbet.mistecko.cz
email: drpalik.mistecko@atlas.cz
autor: © Michal Vrbata
Všechna práva vyhrazena
1302100073.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one