face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Místopisný popis rozsahem nevelkého, ale co do množství zajímavostí bohatého území mezi Malou Skálou, Frýdštejnem, Hodkovicemi nad Mohelkou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou v Libereckém kraji.
popopo.jpg
Svatý Kříž, Heiligenkreuz
Osada byla založena v údolí Mohelky v místech, kde jsou strmé svahy poněkud povlovnější a údolí širší. Těmito místy vedla stará cesta od Pelíkovic (resp. od cisterciáckého kláštera u Mnichova Hradiště) do nedalekého Rádla a další vsí v podhůří Jizerských hor, do Jablonce a Rýnovic. Na rozdíl od obyvatel z nedalekého Jestřabí, kteří se zabývali čihařstvím, se tady v údolí lidé mimo jiné věnovali sbírání hadů.
Traduje se, že zakladatelem osady byl mistr papírenský David Franz Schmelzer (zde působí v letech 1677 – 1715), který do našeho kraje přišel ze západních Čech, pravděpodobně z Michlbergu u Plané. Osada už možná stála, možná právě David Franz Schmelzer jí dal jméno Heiligenkreuz (Svatý Kříž) podle osady u jeho rodiště.
Panská valdštejnská papírna (Papiermühle) byla jistě nejvýznamnějším provozem za celou dobu historie osídlení osady. Zdejší kvalitní papír byl vyráběn pro potřeby kanceláře panství, na konci 19. století také pro potřeby c. k. úřadů v Praze a ve Vídni.
Největší sláva zdejšího papíru přichází s rodem frýdlantských papírníků Schützů. Než se však papírna dostala do rukou tohoto rodu, hospodařil tu nejprve syn Davida F. Schmelzera a později jistý David Goder z Vrchlabí.
V roce 1744 na Rádlo přichází Tobias Schütz, syn papírenského mlynáře (papiratius) ve Frýdlantě. V roce 1772 živnost přechází na jeho syna Josefa Benedikta Schütze. V držení rodiny Schützů papírna zůstává ještě hodnou řadu let. Postupně zde hospodaří v letech 1829 – 1858 Florian Schütz a v letech 1858 – 1864 Ignaz Schütz.
Slavná, bezmála 200 let dlouhá historie končí 14. červnem 1864, toho dne papírna do základů vyhořela. Protože v té době již v okolí fungovala řada nových a moderních papíren, nebyla obnovena a na jejím místě nechal Ignaz Schütz postavit přádelnu vlny. Oheň, oheň, oheň. Také přádelna vyhořela, Iganz Schütz zbytek majetku prodal firmě K. Grossmann, která zde zřídila brusírnu kamenů. V roce 1903 na Svatém Kříži zase hořelo, tentokrát Kürzelova továrna (26.srpna 1903). Výrobní, resp. skladové prostory fungují na Svatém Kříži dodnes. Po samotné papírně se dodnes dochoval pouze náhon pod starou silnicí a částečně hráz někdejšího Papírenského rybníka.
Samotná osada byla rozdělena do tří obcí, Rádla, Rychnova a Pelíkovic. V roce 1847 stálo nejvíce obytných stavení na rychnovské části osady, bylo to 19 domů, všechny roubené, pelíkovická strana měla 3 stavení, taktéž roubená. Rádelská část měla celkem 7 obytných domů, u papírny jeden zděný a tři roubené, dále proti proudu Mohelky roubený Schneiderův mlýn se třemi roubenými domy, stavebně již přímo navazujícími na Dolní Rychnov.
Velkým zásahem do života osady byla stavba železnice v roce 1858. Osadu rozdělila a částečně odřízla od nedalekého Rádla. Tzv. rychnovským semeringem na jižní straně klesá do Hodkovic a do Turnova, na severní straně stoupá do Liberce. Nejbližší železniční zastávka je na Rádle, vzdálená ze Svatého Kříže asi 1km.
Společně se stavbou železnice proběhla také výstavba nové komunikace údolím Mohelky. Celkem bědná cesta, jak o ní psal rychnovský farář, byla po letech vydlážděna. Její pozůstatky najdeme tu vlevo, tu vpravo od nynější silnice. Na konci sedmdesátých let 20. století vybudovali pracovníci polského podniku Budimex novou širokou silnici, po které jezdíme dodnes. Společně s její stavbou bylo v úseku u Svatého Kříže narovnáno koryto Mohelky, které původně pod bývalou papírnou opisovalo ostrý oblouk, kde na skalnatém ostrohu dodnes stojí malá, bohužel zdevastovaná výklenková kaplička.
Svatý Kříž dnes čítá celkem pět obytných domů, z toho jeden trvale obydlený a dva výrobní, resp. skladové objekty, z toho jeden opuštěný (stav v roce 2012).
Většina polností a luk v místě osady byla druhotně zalesněna, především smrkem.
V posledních letech byl obnoven provoz v průmyslovém objektu stojícím na místě bývalé papírny, chalupáři jezdí do těch několika stavení, která zde zůstala stát, dokonce u hlavní silnice funguje malé občerstvení. Skutečný život osady však utichl již před léty.
© Michal Vrbata
Výrobní, resp. skladový objekt na místě někdejší papírny
Výrobní, resp. skladový objekt na místě někdejší papírny
Jedna z dochovaných chalup
Jedna z dochovaných chalup
Poničená kaple na Svatém Kříži
Poničená kaple na Svatém Kříži
Další dochované stavení
Další dochované stavení
Sklepení jako jediný pozůstatek chalupy
Sklepení jako jediný pozůstatek chalupy
Osadou prochází frekventovaná silnice I/65 a hlavní železniční trať 030
Osadou prochází frekventovaná silnice I/65 a hlavní železniční trať 030
Žehnání

Žehnání

opravené Wallerovy kaple

Poslední změny

  *** K O K A *** kopaninský kamelot *** aktuality *** události *** komentáře ***    
web: kopaninsky-hrbet.mistecko.cz
email: drpalik.mistecko@atlas.cz
autor: © Michal Vrbata
Všechna práva vyhrazena
1302100073.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one