face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Místopisný popis rozsahem nevelkého, ale co do množství zajímavostí bohatého území mezi Malou Skálou, Frýdštejnem, Hodkovicemi nad Mohelkou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou v Libereckém kraji.
popopo.jpg
zp.JPG
Historický pohled na obec
Historický pohled na obec
Pulečný, Puleczney, Puletschney
Obec je prvně zmiňována v roce 1543 v opisu o koupi Frýdštejnského panství panem Janem z Vartemberka (původní zápis z roku 1540 zapsaný do Desek zemských shořel roku 1541). Z roku 1547 pochází urbář panství Frýdštejnského – soupis plátců dávek = daní a jejich výše. Zde je výpis obyvatel:

Pvleczney ves:
Matieg - rychtář má rychtu vejsadní, Girzik Podvsska, Matieg Sspaczkvow, Dorotha Adamka, Martin Korzipal, Tvoma Wosoczil – rychtářem, Magdalena Masskowa, Gakvb Kozdera, Martin Smrsstik, Gan Ssmrstik – poustku má, Matieg Plssek, Pawel Kral, Matieg Wotravbka, Gakvb Mord, Girzik Girsa, With Seykora, Gan Masskvw – vystavěl se na poustce Plátkovské, kterouž držal Mikess Sspaczkvow, Gira Wlczkvow, Waclaw Pytciw – vystavěl se na pustině mlýnské, Matieg Halaczka – vystavěl se na pustině Rabowske, Gan Smrsstikvow – vystavěl se na poustce Suwawske.

Původní obec byla založena poblíž soutoku Mohelky a Pulečenského potoka při komunikaci vedoucí od Hodkovic směrem k Huti a Zásadě. Již od počátku to byla ves zemědělská, dokud bylo v okolí dost lesů i ves dřevařská. Zemědělský charakter vydržel obci dlouhá staletí, teprve rozmach sklářské výroby v polovině 19. století a konkrétně tzv. „jablonecké zboží“ znamenalo zásadní změnu obživy významné části obyvatel obce. Takřka v každém stavení se brousilo, stávalo zde také devět driket (mačkáren skla). Rozmach sklářství v Pulečném vyvrcholil před vypuknutím 2. světové války, kdy zde působilo na 20 výrobců skleněného zboží a další bižuterní dělníci pracovali doma.
K úpadku obce vlastně dochází již v roce 1939, kdy byla tato obsazena Wermachtem a připojena k Velkoněmecké Říši. Tehdejší české obyvatelstvo bylo nuceno opustit svá obydlí a přesunout se do vnitrozemí, někdy jen do sousední vesnice, vždyť hranice protektorátu vedla na hranici pulečenského katastru. Německá válečná garnitura zdejším bižuterním průmyslem opovrhovala a většinu předělala na průmysl vojenský. Také zdejší „sudetští“ Němci byli na válečných frontách nasazováni do prvních linií.
Po skončení války došlo k hromadnému odsunu německého obyvatelstva a tím, i přes přísun nových obyvatel z jiných koutů republiky, k celkovému poklesu stavu obyvatel.
V roce 1854 měl Pulečný 133 domů a 857 obyvatel, v roce 1930 celkem 1023 obyvatel, z toho 162 Čechů a 860 Němců, v roce 1939 tu žilo 872 obyvatel, v roce 1948 ve 207 domech žilo 470 obyvatel, z toho 438 Čechů a 32 Němců, v roce 2006 zde žilo 303 obyvatel.
Po 2. sv. válce byl v rámci kolektivizace v Pulečném zřízen velkokapacitní teletník a jak Pulečný, tak i sousední Klíčnov byl určen "k dožití", což ve skutečnosti znamenalo likvidaci vesnice, nebyla povolena nová výstavba, staré domy byly postupně přeměňovány na rekreační objekty. Tento stav byl změněn až po roce 1989.
Z významnějších staveb jmenujme mlýn v Pulečném. Kdy byl postaven nevíme, ale již v roce 1547 byl uváděn jako pustý. Později byl obnoven, náhon který začínal u soutoku Mohelky a Pulečenského potoka napájel malý rybníček (dodnes patrný). Mlýn stával na místě někdejší traktorové stanice, dnes garáží soukromého autodopravce na levém břehu Mohelky. Jeho zajímavostí je, že jej v roce 1893 koupil místní rodák a známý podnikatel Anton Schmidt a přestavěl na vodní elektrárnu.
Místní škola byla postavena v roce 1892, zajímavostí je, že od roku 1920 v jedné budově fungovala jak německá dvoutřídka, tak i česká jednotřídka. Vyučování zde končí v druhé polovině padesátých let 20. století. Hřbitov byl založen v roce 1902, poštovní úřad zde fungoval v letech 1914 – 1945, hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1924, kaple Navštívení P. Marie v roce 1934. V roce 1939 v obci fungovalo 10 hostinců, v roce 2011 jeden, není tu žádný obchod.
V letech 1900 – 1965 vedla Pulečným z Rychnova do Kokonína, Jablonce a dále do Janova nad Nisou trať elektrické dráhy. Od roku 1965 ji nahradila autobusová linka MHD Jablonec nad Nisou (č. 1).
K osamostatnění obce došlo v roce 1850, od roku 1855 byla součástí soudního okresu Jablonec nad Nisou.
Od roku 1945 do roku 1960 obec spravoval NMV (místní národní výbor). V letech 1960 – 1991 Pulečný spravoval MěNV v Rychnově u Jablonce nad Nisou. K opětnému osamostatnění obce došlo 1. ledna 1992. K Pulečnému spadají osady Klíčnov (od roku 1888 – dříve katastr Dalešic) a Kopanina.
Dnes obec ožívá, bylo postaveno několik nových domů, společenský život se soustřeďuje především do sálu hostince „U dubu“ a nedalekého víceúčelového hřiště.

© Michal Vrbata
Budova bývalé školy
Budova bývalé školy
DSCN5540up.jpg
Chaloupky pod horama
Chaloupky pod horama
Ve vsi
Ve vsi
Kaple Navštívení P. Marie
Kaple Navštívení P. Marie
Hřbitov

Hřbitov

Hřbitov

Hřbitov

Arboretum

Arboretum

Pulečenská ratolest

Poslední změny

  *** K O K A *** kopaninský kamelot *** aktuality *** události *** komentáře ***    
web: kopaninsky-hrbet.mistecko.cz
email: drpalik.mistecko@atlas.cz
autor: © Michal Vrbata
Všechna práva vyhrazena
1302100073.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one