face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Místopisný popis rozsahem nevelkého, ale co do množství zajímavostí bohatého území mezi Malou Skálou, Frýdštejnem, Hodkovicemi nad Mohelkou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou v Libereckém kraji.
popopo.jpg
Mukařov na přelomu 19. a 20. století
Mukařov na přelomu 19. a 20. století
Mukařov (Dolenec) s někdejším hostincem Ladislava Hujera
Mukařov (Dolenec) s někdejším hostincem Ladislava Hujera
Mukařov v roce 1967 , fotografie vydaná ku příležitosti předání koupaliště veřejnosti a sjezdu rodáků
Mukařov v roce 1967 , fotografie vydaná ku příležitosti předání koupaliště veřejnosti a sjezdu rodáků
Mukařov - Mukarzow – Mukarz
Jedna z nejstarších vsí v popisované oblasti. Původní osada založená v průběhu 13. století byla za třicetileté války 30. srpna 1469 spolu s Jabloncem, Maršovicemi, nebo Stanovým vypálena lužickými vojsky. Dlouhý čas pak byla opuštěna.
Teprve na přelomu 16. a 17. století došlo k jejímu opětovnému osídlení. Na nedalekém potoce v dolních Končinách byl zřízen malý panský mlýn. V roce 1660 se rozhodl majitel panství Albrecht Maxmilián hrabě Desfours zřídit na maloskalském statku další poplužní dvůr a to právě v Mukařově. Uprostřed vesnice, na místě šesti usedlostí, které museli majitelé vrchnosti podstoupit, vznikl čtvercový dvůr. Další čtyři statky museli podstoupit svá nejlepší pole.
Po několika letech hlásili správci maloskalského statku vrchnosti, že jsou zdejší pole kamenitá, v údolí je půda kyselá a že zde, „vysoko v horách“ dlouho leží sníh. Kolem roku 1890 byl pro nedostatek vody zrušen panský mlýn. Samotný poplužní dvůr zrušil až v roce 1785 nový majitel panství František Václav hrabě Desfours. Dvůr byl rozdělen na jedenadvacet parcel na kterých vyrostla nová stavení. Vrchnost si ponechala vedle louky pod vesnicí (do roku 1868) také les v Končinách. Až do poloviny 19. století, kdy byl Mukařov přičleněn pod rychtu ve Sněhově se vesnicí táhl vleklý spor mezi starousedlíky a nově příchozími (dvořany).
Dříve, než byla postavena v roce 1890 nová škola, vyučovalo se přes zimu ve světnici Kostlánovy chalupy. Prvním učitelem v nové škole byl Bohumil Kripner z Jičína, druhým Jan Stuchlík ze Šárovcovy Lhoty, posledním po druhé světové válce učitel Housa.
Školní 50. - léta
Školní 50. - léta
Býv. koloniál Boh. Brože
Býv. koloniál Boh. Brože
Zaniklý Mukařov
Zaniklý Mukařov
Ve vokolnici
Ve vokolnici
Spolek dobrovolných hasičů v Mukařově byl založen v hostinci Ferdinanda Daníčka 8. prosince 1895. Prvním předsedou byl zvolen obchodník František Šikola, velitelem rolník Stanislav Štěpán. V roce 1935 byl při příležitosti 40-letého výročí založení sboru udělán nový hasičský prapor. V květnu 1943 si místní hasiči koupili novou motorovou stříkačku. Při 50-letém výročí sboru, 29. července 1945 proběhla v sále hostince Ladislava Hujera velká slavnost, při které obdrželi dva zakládající členové Ferdinand Bárta a Bohumil Brož pamětní diplomy. V roce 2009 obměnili členové SDH Mukařov obstarožní vozidlo GAZ za novější.
Od roku 1903 funguje v Mukařově také Sokol, dnes Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov. Aktivní život spolku probíhal v létě i v zimě nejen na hřišti u cesty do Huntířova a na skokanském můstku v Končinách. Dnes tento spolek pořádá v bývalé škole turnaje ve stolním tenise (družstvo se účastní okresního přeboru I. třídy), nebo tradiční šipkový turnaj. Od roku 1999 působí v Mukařově další Tělocvičná jednota Sokol Mukařov, která své aktivity směřuje především na Sokolské cvičiště v Hořenci (Mukařovský víceboj). Od roku 1962 zde funguje také Český zahrádkářský svaz.
Za první republiky provozoval v Hořenci hostinec Adolf Hujer, v Dolenci zase Ladislav Hujer (nebyli příbuzní), dále zde svou živnost provozoval např. řezník p. Bárta naproti škole, pekař p. Hloušek a pekař p. Koštejn v Dolenci, koloniál Boh. Brož tamtéž, nebo p. Lamač obchod s textilem v Hořenci, atd.
Výstavba dnešní silnice vedoucí od Jizery Želečí (Zelci) obcí vzhůru byla započata před první světovou válkou, ale dostavěna byla až po jejím skončení. V roce 1925 byl do vesnice zaveden elektrický proud.
Velkou nervozitu mezi místními obyvateli na podzim roku 1938 způsobilo obsazení českého pohraničí německým wermachtem. Pozdější protektorátní hranice probíhala v místech hranic katastrálních a oddělila tak od sebe Mukařov a zabrané Dalešice. V té době mnohé děti a ženy z Mukařova odcestovali ke známým a příbuzným do „kraje“, než se situace uklidní. Nikdo tehdy nevěděl, kde se Němci zastaví a kudy nová hranice povede.
Na konci války se řada místních obyvatel aktivně zapojila do Květnového povstání.
Po krátkém období svobody ukončil komunistický puč v roce 1948 a následné zábory půdy i státem řízené krádeže dobytka a zemědělské techniky pro vznikající JZD. Také živnosti nuceně zanikaly a zůstal pouze družstevní konzum. Časem do vsi zajížděla též pojízdná masna. V bývalém Hujerově hostinci v Dolenci se konaly plesy, maškarní plesy pro děti, taneční zábavy, scházeli se tu místní hasiči ke schůzování.
V roce 1968 bylo na místě staršího stavení (Šálkovna) svépomocí vybudováno koupaliště – požární nádrž. Ze slavnostního zahájení se dochovala řada fotografií.V té době byl také upraven dnes již nefungující park pod školou.
Otevření koupaliště veřejnosti
Otevření koupaliště veřejnosti
a sjezd rodáků
a sjezd rodáků
8. - 9.7.1967
8. - 9.7.1967
Do Mukařova na počátku 80. let 20. minulého století krátce zajížděl linkový autobus (Jablonec n.N. – Malá Skála – Turnov). Zakrátko byla linka na protesty řidičů, kteří měli obavy z úzké a špatně sjízdné silnice zrušena. Nejbližší autobusové zastávky dnes najdeme na Protivně a na Filkách. V Mukařově tak do dnešních dní zůstala pouze otočka pod školou u které ještě na konci minulého století stávala autobusová zastávka (přenesena na koupaliště).
V současnosti není v Mukařově žádný obchod ani hostinec. Je-li voda čistá, dá se v místním koupališti smočit. Chata Amerika, dnes Penzion N funguje pouze pro ubytované hosty, sezónně od pátku do neděle se můžeme občerstvit v kiosku (garáži) u pyrámu na Filkách.
Dnes Mukařov se svými osadami a samotami (Filka, Želeč, Končiny, Protivná, Ostrov, Kalhoty) spadá pod OÚ Malá Skála (od roku 1953 MNV Malá Skála). Stojí zde 139 domů, žije zde 146 obyvatel (2001), v roce 1890 to bylo 76 domů a 466 obyvatel.
Významní rodáci:
Plukovník ing. Čestmír Šikola *29.11.1919 + 29.2.2008, příslušník západního protinacistického odboje, telegrafista nejúspěšnější výsadkové skupiny Clay-Eva působící na území tehdejšího protektorátu od 13. dubna 1944 do konce války. Po nástupu komunistů k moci byl mučen StB a vězněn. Po roce 1989 se mu dostalo řady ocenění, bylo mu uděleno čestné občanství Malé Skály, Jablonce n.N., Bystřice pod Hostýnem, Hostišové a Adge (F), v roce 1997 byl vyznamenán medailí Za hrdinství.
P. Ignác Bárta * 1798 + 1849, řeholník řádu Rederntoristů
Jan Šikola *1811 +1878, učitel ve Ktové
Josef Šikola * 1836, gymn. Profesor v Přerově
Josef Bárta, právník a úředník u místodržitelství v Bosně
Josef Novotný +1855, hudebník a cestovatel

Mukařov v literatuře:
Paměti farní osady Bzí na maloskalsku – Jan Šimon – 1898
Památky jablonecka – J.V. Scheybal, Bedřich Beneš, Jana Scheybalová – 1969
Krajem skla a bižuterie – Jana Scheybalová, Josef V. Scheybal – 1998
Kluci první republiky – Ladislav Šikola – 2010

Mukařov na internetu:
http://www.mukarov.net/

© 2010 Michal Vrbata
Bývalá škola, rodiště plk. ing. Čestmíra Šikoly
Bývalá škola, rodiště plk. ing. Čestmíra Šikoly
Mukařovský kříž
Mukařovský kříž
Chalupa v Dolenci
Chalupa v Dolenci
Stodola v Hořenci
Stodola v Hořenci
Panorama
Panorama
Hořenec (část)
Hořenec (část)
Dolenec
Dolenec
Amerika

Amerika

Dnes chata N
Ostrov

Ostrov

Poslední změny

  *** K O K A *** kopaninský kamelot *** aktuality *** události *** komentáře ***    
web: kopaninsky-hrbet.mistecko.cz
email: drpalik.mistecko@atlas.cz
autor: © Michal Vrbata
Všechna práva vyhrazena
1302100073.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one