face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Místopisný popis rozsahem nevelkého, ale co do množství zajímavostí bohatého území mezi Malou Skálou, Frýdštejnem, Hodkovicemi nad Mohelkou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou v Libereckém kraji.
popopo.jpg
Klíčnov, Klicznow, Klicznei
Vesnice se rozkládá pod severními svahy Kopaniny v údolí Klíčnovského potůčku.
Ve starých dobách patřila ves rychtou pod Dalešice, později pod Pulečný. Po válce obě vsi spadaly pod MěNV Rychnov u Jbc, po osamostatnění Pulečného na poč. 90. let 20. století spadá Klíčnov opět pod OÚ Pulečný.
Roku 1890 zde stálo 37 domů a v nich žilo 189 obyvatel. V roce 2010 v Klíčnově stojí více než 20 domů k trvalému bydlení i k rekreaci (probíhá další výstavba).
Východně od Klíčnova, tam kde těsně sousedí s Mukařovskou osadou Filka, tedy na hlavní silnici vedoucí od Dalešic ke Kopanině, probíhala v minulosti jazyková hranice, která byla v září 1938 přeměněna na hranici protektorátní a Klíčnov byl přičleněn do Velkoněmecké Říše.
Po skončení války proběhl odsun německého obyvatelstva, českých osadníků bylo pomálu a ves postupně zanikala. Navíc v rámci kolektivizace byl v Pulečném zřízen velkokapacitní teletník a jak Klíčnov, tak i sousední Pulečný byl určen "k dožití", což ve skutečnosti znamenalo likvidaci vesnice, nebyla povolena nová výstavba, staré domy byly postupně přeměňovány na rekreační objekty. I krajina v okolí byla v 80. letech 20. století značně proměněna. Nejen na severních svazích Kopaniny v těsném sousedství Klíčnova proběhlo rozsáhlé zcelování pozemků, likvidace mezí a jiné mimolesní zeleně, vodní toky byly meliorací napřímeny a zakopány (zatrubněny). Zmizely i staré cesty. Hlavně pěšími byla hojně využívána stará cesta na Kopaninu. Po ní tu zbyl pouze kříž mezi dvojicí javorů. Jedná se o nízký kvadratický pískovcový postavec s reliéfy sv. Jana Nepomuckého, sv. Kryštofa a sv. Vojtěcha. Na podstavci stojí vysoký kovaný kříž s datací 1780. Plechový Kristus s andílky již vzal časem za své.
Velmi cenná socha Piety stojí při staré cestě vedoucí od Rychnova na Malou Skálu, v severozápadní části Klíčnova. V roce 1796 ji dal postavit Christoph Peukert. Na soklu jsou umístěny reliéfy sv. Josefa, sv. Anny a sv. Jáchyma.
Dnes Klíčnov postupně ožívá. Bylo zde postaveno několik nových domů, starý rybníček nedaleko pod prameništěm Klíčnovského potůčku byl vyčištěn. V něm se dle záznamů v Rychnovské kronice utopila 2. března 1872 vdova Regina Langová jen nedlouho po té, co její muž, domkář Anton Lang z Klíčnova umrzl nedaleko maloskalského dvora, když se vracel ze Zásady domů a sešel z cesty.
Klíčnov a Filka v popředí, v pozadí Skuhrov a Čížkovice, na horizontu Muchov a hřebeny Krkonoš
Klíčnov a Filka v popředí, v pozadí Skuhrov a Čížkovice, na horizontu Muchov a hřebeny Krkonoš
Silnice oddělovala "německý" Klíčnov (vlevo) a "česká" Filka.
Silnice oddělovala "německý" Klíčnov (vlevo) a "česká" Filka.
Rozptýlená zástavba pod severními svahy Kopaniny.
Rozptýlená zástavba pod severními svahy Kopaniny.
Krajina nad Klíčnovem
Krajina nad Klíčnovem
Kříž u Klíčnova
Kříž u Klíčnova

Poslední změny

  *** K O K A *** kopaninský kamelot *** aktuality *** události *** komentáře ***    
web: kopaninsky-hrbet.mistecko.cz
email: drpalik.mistecko@atlas.cz
autor: © Michal Vrbata
Všechna práva vyhrazena
1302100073.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one