face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Místopisný popis rozsahem nevelkého, ale co do množství zajímavostí bohatého území mezi Malou Skálou, Frýdštejnem, Hodkovicemi nad Mohelkou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou v Libereckém kraji.
popopo.jpg
Dolní Rychnov, Niederdorf

Přípotoční, níže položená část Rychnova u Jablonce nad Nisou v letech 1856 - 58 oddělena železniční tratí a viaduktem od ostatních částí města.
Dolním Rychnovem v minulosti vedla pouze bědná cesta na Rádlo přes Rádelský kopec (tato cesta dnes není průchozí, protože byl stržen most přes železnici (tzv. Čertův most).
V popisované části Rychnova v minulosti klapaly dva mlýny, ten na Mohelce stával v místech dnešní čistírny odpadních vod. Jmenoval se Pietrův mlýn (Pietermühle, nebo také Siebothmühle) a byl zbourán v roce 1957, do dnešních dnů se po něm dochovaly pouze části náhonu nad levým břehem Mohelky. Druhým byl Zolknerův mlýn z roku 1858 (Zolknermühle) jehož mlýnské kolo však poháněly vody Rádelského potoka. O tomto mlýnu kolovala po okolí řada zvěstí, že se zde scházely „nekalé živly“. Později byl přestaven na obytný dům, dnes již také nestojí. Nedaleký Schneiderův mlýn níže po proudu Mohelky stál již na rádelských pozemcích.
Rozvoj Dolního Rychnova přinesla teprve výstavba silnice od Rádelského mlýna (resp. od Hodkovic) do Rychnova a dále do Jablonce. Výstavba silnice probíhala společně se stavbou železnice.

V roce 1914 postavil na zdejších vlhkých loukách podnikatel Haasis z Jablonce továrnu na galalitová zboží (výrobky z umělé hmoty). Podnik však neprosperoval a brzy zkrachoval.
V opuštěné továrně pak jistý čas byla dokonce drůbežárna.
Teprve po okupaci pohraničí Německem se zde rozběhla výroba fa. Getewent , která se zabývala výrobou elektrotechnických zařízení pro válečné účely. Za druhé světové války prosperující výroba přivádí do Rychnova pobočku koncentračního tábora Gross – Rosen, kterým za dobu jeho existence (3/1944 – 5/1945) prošlo na 1600 vězňů.
Ke konci války bylo započato s výstavbou podzemní továrny (v současnosti probíhá průzkum díla). Po válce se zdejší koncentrační tábor změnil v internační tábor pro odsouvané Němce.
V následujícím období v areálu továrny působily podniky TOS Čelákovice (např. vysokofrekvenční generátory), nebo Jas Gottwaldov (sklady kožených výrobků a bot), v dalších letech se zde střídali provozovatelé i výroba. Až v roce 1962 továrna připadla do podniku ZEZ Praha, kde zůstala do privatizace v 90. letech 20. století. (výroba svařovacích strojů, kalících souborů, nebo zařízení pro zdravotnictví)
Po nesnadné privatizaci v první polovině 90. let 20. století se novým majitelem továrny stává fa. Liberecké kotlárny - Hölter s.r.o..

Dnes se v Dolním Rychnově nachází průmyslová zóna ve které mimo továrny působí autoopravna, hliníkárna, velkosklady, odtahová služba, apod.
V obydlené části osady najdeme restauraci „U baštýře“, na levém břehu Mohelky ČOV, nejspodnější část osady fatálně zasáhla stavba silnice I/65 z Jablonce nad Nisou směrem na R35 (křižovatka Rádelský mlýn).

Turistické cíle: železniční viadukt z let 1858-59, pietní místo koncentračního tábora, památník obětem sedmi národům (v areálu továrny).

© Michal Vrbata 2013
Továrna

Továrna

Viadukt

Viadukt

Železnice oddělila Dolní Rychnov od ostatních částí města.
Dolní Rychnov

Dolní Rychnov

Dolní Rychnov

Dolní Rychnov

Vzpomínka na válku - dvojdům, v němž bydlel velitele koncentračního tábora AL Reichenau
Dolní Rychnov

Dolní Rychnov

Nejspodnější částí prochází silnice I/65

Poslední změny

  *** K O K A *** kopaninský kamelot *** aktuality *** události *** komentáře ***    
web: kopaninsky-hrbet.mistecko.cz
email: drpalik.mistecko@atlas.cz
autor: © Michal Vrbata
Všechna práva vyhrazena
1302100073.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one