face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Místopisný popis rozsahem nevelkého, ale co do množství zajímavostí bohatého území mezi Malou Skálou, Frýdštejnem, Hodkovicemi nad Mohelkou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou v Libereckém kraji.
popopo.jpg
Dubský les
Jedná se o část Vranského údolí mezi Malou Skálou a Kopaninou, které bylo shodou několika událostí rozděleno mezi dvě panství – menší část zůstala Malé Skále, větší část připadla k Českému Dubu. Na hraniční spor, který se v těchto místech vedl, nám do nynějška zůstalo několik hraničních kamenů. Podívejme se na okolnosti jejich zřízení a začněme v roce 1538, kdy prodal Karel z Valdštejna zdejší panství Skály nad Jizerou (skalní hrad Vranov již tehdy zřejmě nebyl obýván a panstvo pobývalo na zdejší tvrzi obehnané vodním příkopem) svému strýci Janovi z Vartenberka, ten je pak spojil se sousedními panstvími Frýdštejn a Dub s Hodkovicemi. Jeho syn, Adam z Vartenberka o panství přišel v roce 1547, bylo mu zkonfiskováno Ferdinandem I. Habsburským za odboj vůči králi. Část zabraných statků později odkoupil od krále zpět, ale Český Dub, Frýdštejn a polovina lesa ve Vranském údolí již nebyly na prodej, roku 1556 je totiž odkoupil Jan z Oprštorfu (dluhy zatížené panství od něho roku 1591 kupuje Zikmund Smiřický). Tím došlo k rozdělení pozemků ve Vranském údolí.
V dalších letech přechází panství Skály na dědice, po vleklých rodinných sporech jej získává syn Jan ze třetího manželství Adamova a po jeho smrti Karel, (pravděpodobně on nechal postavit patrový zámek nad Jizerou). Posledním Vartenberským pánem na Skále, byl Karlův syn Jindřich Ota. Ten prodal roku 1615 Skálu a další zboží mocnému Albrechtovi Janu Smiřickému. V listopadu 1627 získává panství Skály a Rohozec ještě mocnější Albrecht z Valdštejna, který je tímto připojil k vévodství Frýdlantskému. Již po půl roce ale udělil Skály (tehdy Kleine Sekel) a Rohozec „v manství a pod léno“ Mikuláši Defoursovi. Po smrti Albrechta z Valdštejna již tyto zůstávají v držení Defoursů. A právě syn Mikulášův, Albrecht Maxmilián ukončil diplomatickým jednáním vleklý spor o les ve Vranském údolí, který vedl jeho otec s Janem Ludvíkem z Isolanu, tehdejším majitelem Dubského panství a dohodl se s Magdalénou z Isolanu, dcerou Jana Ludvíka, jinak abatyší vídeňského kláštera augustiniánek. Novu hranici určil královský zeměměřič. K Českému Dubu (odtud název Dubský les) tehdy připadlo 7 lánů, k Malé Skále 4 a půl lánu lesa. Smlouva byla pečeťmi opatřena v roce 1660. Tím byl ukončen spor o rozdělení Vranského údolí, po dlouhých 113 letech.

V hlubokém bočním údolí mezi Malou Skálou a Kopaninou můžeme dodnes navštívit řadu starých hraničních kamenů. Jedna řada hraničních kamenů začíná nedaleko nad maloskalským zámkem. Zde, u cesty na kraji lesa stojí hraničník B 1872 / 1869, výše v prudkém svahu lesa Bučí je další B 1835 / 1869, nedaleko pak B 1859 / 1869, nad cestou z Malé Skály do Bobova B 1859 / 1869 /1853 a hned vedle cesty stojí hraniční kámen 1852 /1859.
Poněkud odlišné hraničníky (mohutnější) najdeme v údolí Labe (Laabu), vodoteče někdy zvané Dlouhý potok. V cípu rozcestí za tzv. Vacardovým mlýnem, kde odbočuje cesta mezi bývalými rybníky k Vransku a pod Okolek stával ještě nedávno hraniční kámen MR 1860 / 1864 / 1871. Kámen byl povalen vedle cesty v břehu bývalého rybníka, na jaře roku 2008 jsem jej již nenalezl – možná je zavalen hlínou ze sesutého svahu. Pokračujeme-li proti proudu potoka, můžeme najít mezi jím a cestou další kámen MR 1864 /1869.
Další řada, opět poněkud odlišných hraničních kamenů se nalézá v zadní části Vranského údolí, zvané Dubský les. V dnešní době však musím říct, že se nalézala. Po roce 1999 ve zdejších lesích probíhá intenzivnější těžba dřeva a hraničníky jsou při ní ničeny. Na kraji lesa u cesty z Frýdštejna stával ještě v roce 2005 hraničník 1858 / 1859, u stejné cesty pod dalším rozcestím ještě v roce 1999 hraniční kámen 1860 a nedaleko odtud kámen 1858 / 1857. Posledně jmenovaný se mi zlomený podařilo zachránit (schovat do houští).
Poslední hraniční kámen 1860 / 1872 / 1872 jsem nalezl na jaře roku 2008. Stojí těsně pod cestou od rozcestí za býv. Vacardovým mlýnem k Pantheonu, asi 70 m před rozcestím pod masívem Malého Pantheonu.
V Dubském lese
V Dubském lese
Hraniční kámen
Hraniční kámen
Podzimní čas
Podzimní čas
Pohled na Vranovský hřeben
Pohled na Vranovský hřeben

Poslední změny

  *** K O K A *** kopaninský kamelot *** aktuality *** události *** komentáře ***    
web: kopaninsky-hrbet.mistecko.cz
email: drpalik.mistecko@atlas.cz
autor: © Michal Vrbata
Všechna práva vyhrazena
1302100073.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one